Informace o nás

Atleťáček je společný projekt Atletického klubu Bílina a Základní školy Za Chlumem. Jedná se sice o atletickou školku, ale atletika je pouze jedním ze sportů, které s dětmi provozujeme. Spíše než o sporty se jedná o nejrůznější drobné pohybové hry a činnosti, které slouží k přípravě a všestrannému rozvoji. Velký důraz je kladen na herní provedení, takřka vše je pojednáno jako situační hra.   

Velmi dbáme také na individuální přístup. Děti jsou často rozděleny do menších podskupin, dle věku nebo dle svých schopností. Tréninky probíhají velmi volnou formou, do ničeho děti nenutíme. Mohou tak cvičit spolu s rodiči, nebo si odpočinout, pokud zrovna potřebují.

Naším cílem není připravit hotové atlety. Chceme nabídnout pohybovou činnost i pro nejmenší, kteří se pak mohou rozhodnout, který ze sportů, chtějí provozovat.

Rádi jsme se tak zapojili do projektu Českého atletického svazu "Atletika pro děti," který je naším partnerem.