Soustředění pro mládež v roce 2012 - Sedmihorky (starší) a Kamencové jezero (mladší)

06.02.2012 14:44

 

Soustředění je kořením každého oddílu. Proto i my pravidelně odjíždíme na pár dní mimo Bílinu, abychom stmelili kolektiv, poznali nová místa, osamostatnili se a zdokonalili se. Přinášíme informace o soustředění pro starší členy přípravky (Sedmihorky), tak pro nejmenší (Chomutov). 
Sedmihorky patří mezi soustředění, kde se snažíme především stmelit kolektiv a kde chceme, aby děti se nebáli nás tenérů a starších dětí. Tréninky probíhají formou her, většinou v lesích a de facto se jedná o týdenní sportovní tábor. Máme však zkušenosti, že se dětem takováto forma líbí a jsou s ní maximálně spokojené. Součástí je i bohatý doprovodný program a stále je co dělat. Většinou má soustředění nějaké společné téma, které podtrhuje boje jednotlivých týmů.
Kamencové jezero slouží k tommu, aby se děti postupně osamostatnily, získaly chuť sportovat a měly pocit, že ke sportování patří i někam odjet a být s kolektivem a  trenéry osamotě. Proto jsme zvolili jen pár dní, které jsou ideální, krátkou vzdálenost od Bíliny, pokud by byl nějaký problém a i dostatek trenérů, aby byl zajištěn dostatečný komfort a radost všech zúčastněných.
Co se týče příspěvků na kuchaře (Sedmihorky) a na trenéry, vše je pro dobro věci. Mít vlastního kuchaře se vyplatí jak cennově, tak chuťově. Stejně tak příspěvek na trenéry slouží tomu, abychom plnili náš cíl a jezdili s naší mládeží čtyřikrát do roka na soustředění, což se vemi příznově odráží na chodu celého klubu. Děkujem v tomto ohledu za pochopení.
 
Platba záloh a doplatků za soustředění
Platbu provádějte prosím převodem na učet oddílu. Do zprávy pro příjemce uveďte příjmení, o jaký druh platby jde a místo konání soustředění, jako variabilní symbol uveďte 2012.
 
č.ú.: 1061204319/0800
variabilní symbol: aktuální rok (letos tedy 2012)
Zpráva pro příjemce: Příjmení atleta, záloha-doplatek-celé, místo konání
 

Letní soustředění Sedmihorky

Termín: sobota 21.7. - sobota 28.7.2012
Určeno pro: elévy, mladší a satrší žactvo, dorost (roč. 2003 a starší)
Předpokládaný počet účastníků: 25
Přihláška: do 5.3.2012 (záloha 1 000 kč)
Cena:Ubytování 1 400 kč
Strava 700 kč
Jízdné 220 kč
Triko 200 kč
Příspěvek na kuchaře 100 kč
Příspěvek na pobyt trenérů 200 kč
Ostatní (např. vstupy, ceny, atrakce,...) 680 kč
Celkem 3 500 kč

Odkazwww.campsedmihorky.cz


 

 
Soustředění Atletické školky Kamencové jezero
 
Termín: neděle 19.8. - středa 22.8.2012
Určeno pro: přípravku (tj. ročníky 2004 a mladší)
Předpokládaný počet účastníků: 24 (na 6 trenérů)
Přihláška: do 15.6. (záloha 1 000 kč)
Cena:
 
Ubytování 570 kč
Strava 600 kč
Jízdné 54 kč
Ostatní (vstupy do zoo, atrakce, ...) 326 kč
Příspěvek na pobyt trenérů 250 kč
Celkem 1 800 kč
 

 

Zpět